Braque Français Type Pyrénées. Franse Pointer van het Pyrenese Type. French Pyrenean Pointer. Staande jachthond FCI groep 7. Pointing dog FCI group 7. Chien d'arrêt FCI groupe 7. French Pointing Breeds. Französische Vorsteher international. Fokker. Breeder. Eleveur.

Werkstandaard

De Braque Français is een hond met een zacht en joviaal karakter, zeer intelligent maar zeker niet geschikt om herleid te worden tot een mechanische robot en ook niet geschikt voor een hardere Spartaanse aanpak.

Het Pyrenese type heeft een stijl die aanzienlijk afwijkt van die van het Gascogne type. Het kleinere type (zijnde het Pyrenese type) heeft in het algemeen een snelle en stormachtige stijl. Het grote type (de Gascogne) heeft, ten gevolge van zijn zwaardere morfologie, doorgaans een rustiger ogende stijl.

De Braque Français van het Gascogne type heeft een galop aan gemiddelde snelheid waarbij de absolute snelheid minder belangrijk is dan het vermogen van de hond om zijn snelheid voor langere tijd aan te houden. Wanneer een Gascogne vertrekt, geeft hij de indruk aan een lang parcours te zijn begonnen en niet aan de 100 meter sprint.

De galop moet soepel en economisch zijn en kan onderbroken worden door een trot wanneer er twijfel bestaat bij het waarnemen van zwakke verwaaiing.

De galop van het Pyrenese type is sneller in zijn geheel en vertoont een constanter tempo met minder tot geen onderbrekingen.

Braque Français Type Pyrénées. Franse Pointer van het Pyrenese Type. French Pyrenean Pointer. Staande jachthond FCI groep 7. Pointing dog FCI group 7. Chien d'arrêt FCI groupe 7. French Pointing Breeds. Französische Vorsteher international. Fokker. Breeder. Eleveur.
Braque Français Type Pyrénées. Franse Pointer van het Pyrenese Type. French Pyrenean Pointer. Staande jachthond FCI groep 7. Pointing dog FCI group 7. Chien d'arrêt FCI groupe 7. French Pointing Breeds. Französische Vorsteher international. Fokker. Breeder. Eleveur.
Veldaanpak

De hond dient een ruime en open veldaanpak te tonen waarbij veel ruimte wordt genomen; maar de Braque Français, die met zijn intelligentie en karakter werkt, mag nooit de indruk geven getemd of gemechaniseerd te zijn. Wanneer hij vooruit steekt of wanneer hij vertraagt of zelfs dezelfde plek nogmaals voorbijloopt, is dit vaak omdat hij voelt dat hij het risico loopt om een stuk wild voorbij te lopen dan wel op te laten vliegen. Deze karakteristiek, alsook occasionele kortstondige grondcontroles dienen de hond niet kwalijk genomen te worden, juist integendeel.

De kop dient zo goed als in het verlengde van de ruglijn gehouden te worden. In ieder geval is het niet zo dat deze immobiel is en kan de kop soms net boven of onder de horizontale ruglijn gedragen worden. De hond dient namelijk op zoek te gaan naar waar de verwaaiing zich bevindt afhankelijk van de omstandigheden van het terrein alsook de weercondities. Men krijgt de indruk dat de hond de situatie de baas is. Hij is zeer opmerkzaam en, ten gevolge van het aanpassen van zijn kophouding, kan niets hem ontgaan.

Voorstaan

Het voorstaan is zeer intens maar niet cataleptisch (de hond bevriest niet). De Braque Français behouden alle aandacht tijdens het voorstaan zodat zij gepast kunnen omgaan met het “coulé”.

De ideale positie voor de Braque Français bij het voorstaan is de staande positie. Het hoofd in de richting waar de verwaaiing vandaan komt, de oren een beetje gespitst, het oog gefixeerd, de staart minder hoog geheven dan bij de Duitse Staande en compleet stil (geen kwispelende staart).

Als de voorjager ver achterop is, kan het zijn dat de hond zijn kop draait naar de voorjager en vervolgens terug naar het wild alsof de hond de exacte plaats wilt aangeven waar het wild zich bevindt. Op dat moment dient de hond immobiel te zijn en mag hij niet vooruitgaan (couleren) naar het wild tenzij in opdracht van zijn baas.

Het opstoten van het wild kan min of meer energiek zijn maar is steeds autoritair. In alle gevallen moet de Braque Français gespannen blijven; het gebeurt soms, ondanks een autoritair coulé, dat het wild teveel afstand neemt, de hond kan dan enkele meters spoor lopen alvorens terug directe verwaaiing op te nemen.

De hond moet steady zijn bij het opvliegen van het wild en dient tevens schotvast te zijn.

Braque Français Type Pyrénées. Franse Pointer van het Pyrenese Type. French Pyrenean Pointer. Staande jachthond FCI groep 7. Pointing dog FCI group 7. Chien d'arrêt FCI groupe 7. French Pointing Breeds. Französische Vorsteher international. Fokker. Breeder. Eleveur.
Braque Français Type Pyrénées. Franse Pointer van het Pyrenese Type. French Pyrenean Pointer. Staande jachthond FCI groep 7. Pointing dog FCI group 7. Chien d'arrêt FCI groupe 7. French Pointing Breeds. Französische Vorsteher international. Fokker. Breeder. Eleveur.
Apport

De wijze waarop dood of gewond wild wordt terug gevonden is veel belangrijker dan de wijze waarop dat wild teruggebracht wordt naar de voorjager.

Het zoeken kan met de neus hoog en een stevige galop als de verwaaiing sterk en hoog is. Het kan ook in trot of zelfs wandelpas met de neus laag als de verwaaiing zich laag tegen de grond bevindt of als de geur moeilijk waar te nemen is. Een zachte beet is zeer gewenst. De snelheid waarmee de hond terug komt is van beperkt belang maar het apport dient wel vrolijk te zijn (dit mag niet ogen als een zware opdracht voor de hond), zonder dat de hond aan het spelen is weliswaar.